Μαγνητικοί βρόγχοι

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΒΡΟΓΧΟΙ

Οι μαγνητικοί βρόγχοι είναι το ίδιο σύστημα που πολλές φορές αναφέρεται ως “επαγωγικοί βρόγχοι” ή “ηλεκτρομαγνητικοί βρόγχοι”. Χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύουν την παρουσία μεταλλικών αντικειμένων ή άλλων πηγών διαταραχής του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου γύρω τους, π.χ. κλαρκ, περονοφόρα οχήματα κ.ά.

 

Οι μαγνητικοί βρόγχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ανίχνευση παρουσίας, οπότε είναι κατάλληλοι σαν συσκευές ασφαλείας αλλά και σαν συσκευές ενεργοποίησης (πχ για να δώσουν στον πίνακα του αυτοματισμού εντολή ανοίγματος). Με αυτά τα χαρακτηριστικά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε  εμπορικές εφαρμογές για να ανοίγουν βιομηχανικές πόρτες μόλις αντιληφθούν κάποιο αντικείμενο να διαταράσσει το πεδίο τους.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΡΑΝΤΑΡ

magnitikoi-vrogxoi

Συγκρινόμενοι με τους αισθητήρες ραντάρ (ως συσκευές ενεργοποίησης – όχι ως συσκευές ασφαλείας), δεν ανιχνεύουν μη σιδηρομαγνητικά αντικείμενα (πχ πεζούς, ζώα) που πολλές φορές είναι επιθυμητό (όχι όμως πάντα).

 

Έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν είναι εκτεθειμένοι σε βανδαλισμούς καθώς τοποθετούνται υπόγεια και το μειονέκτημα ότι από την στιγμή που έχουμε εγκαταστήσει το καλώδιο ανίχνευσης  μπορούμε μόνο να αλλάξουμε την ρύθμιση ευαισθησίας του ελεγκτή (μεγεθύνοντας/μικρύνοντας την ζώνη κάλυψης) αλλά όχι να αλλάξουμε την γεωμετρία της ζώνης κάλυψης του.

 

Εάν υπάρχει δυσκολία στο να κοπεί το δάπεδο για την εγκατάσταση του καλωδίου του βρόγχου, ο αισθητήρας ραντάρ είναι μια καλή εναλλακτική λύση.