Αντιστάσεις δαπέδου

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Οι θερμαντικές αντιστάσεις δαπέδου Hemstedt βρίσκουν εφαρμογή σε δάπεδα ψυκτικών θαλάμων. Έχουν την ιδιότητα να προλαμβάνουν την υγρασία που θα προκύψει από τις διαφορές θερμοκρασίας και κατ’ επέκταση την δημιουργία πάγου.

 

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε βασικά προβλήματα όπως να ‘’φουσκώσει’’ το δάπεδο καθώς και τυχόν ατυχήματα πεζών η περονοφόρων (δημιουργία παγετού στο δάπεδο-γλίστρημα).

 

Επίσης βρίσκουν εφαρμογή στις πόρτες των ψυκτικών θαλάμων αντικαθιστώντας το κατωκάσι, δίνοντας μας τη δυνατότητα να έχουμε ενιαίο δάπεδο χωρίς την δημιουργία αρμών που μπορεί να προκαλέσουν φθορές σε αυτό.

ΛΥΣΗ

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε το πάγωμα της πόρτας στην κατάψυξη και την φθορά στα σημεία επαφής είναι να τοποθετηθούν αντιστάσεις στο δάπεδο κάτω από αυτήν. Οι αντιστάσεις αυτές τοποθετούνται κατά μήκος της πόρτας.

Έτσι δημιουργούμε μια ισχυρή θερμοδιακοπή και δεν δημιουργείται πάγος στα λάστιχα της πόρτας με αποτέλεσμα την καταστροφή της και την απώλεια ψύξης. Επίσης με την  τοποθέτηση τους αποφεύγετε την τοποθέτηση μεταλλικού πλαισίου στο δάπεδο της πόρτας (κατωκάσι) και έτσι τα περονοφόρα κινούνται πιο ελεύθερα χωρίς να καταστρέφουν τους τροχούς τους.

 

Η εφαρμογή ενός πίνακα ελέγχου της θερμοκρασίας των αντιστάσεων είναι απαραίτητη για να τις ρυθμίζετε ανάλογα με τις απαιτήσεις σας και την χρήση του θαλάμου ενώ τοποθετώντας ένα σύστημα ειδοποίησης (alarm) ενημερώνεστε ηχητικά για τυχόν δυσλειτουργίες.

HEMSTED

Η Hemsted, με έτος ίδρυσης το 1974, έχει τελειοποιήσει τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης που προστατεύουν τους ψυκτικούς σας θαλάμους και η εταιρεία μας, με συνεχή εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας στη Γερμανία, είναι η πρώτη επιλογή σας για την τοποθέτηση τους.