Προσκρουστήρες

BUFFER

Οι προσκρουστήρες ή buffer τοποθετούνται μπροστά από τη ράμπα για να απορροφήσουν την ενέργεια ενός οχήματος που χτυπά το κτίριο κατά την οπισθοπορία του.

Οι ζημιές στην αποβάθρα ή τη ράμπα μπορεί να είναι αρκετά μεγάλες αλλά μπορούν να μειωθούν ή να αποφευχθούν με τους κατάλληλους τύπους προσκρουστήρων.

 

Για να απορροφήσουν πλήρως την ενέργεια του οχήματος πρέπει να καθοριστεί σωστά ο τύπος και το είδος των προσκρουστήρων που θα χρησιμοποιηθούν.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευάζονται από καουτσούκ και είναι διαθέσιμοι σε διάφορα μεγέθη και τύπους, ενώ για πρόσθετη ασφάλεια εφαρμόζουμε προστατευτικές μεταλλικές πλάκες μπροστά από τους προσκρουστήρες.

 

Οι σταθεροί προσκρουστήρες αποτελούν οικονομικές λύσεις για χρήση σε αποβάθρες όπου τα οχήματα φορτώνουν και ξεφορτώνουν ισοβαρές φορτίο και έχουν ίδιο ή σχεδόν ίδιο μέγεθος και ύψος.

 

Ένα όχημα κινείται συνεχώς καθ’ ύψος εξαιτίας της μεταβολής του βάρους κατά τη φορτοεκφόρτωση δημιουργώντας φθορά στα σταθερά buffer και το ίδιο το όχημα.

 

Οι μετακινούμενοι προσκρουστήρες ακολουθούν τις κατακόρυφες αυτές κινήσεις εξαλείφοντας έτσι την περιττή φθορά.