Βιομηχανικές Πόρτες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

gallery-anasiromenes-cover-350x200

Οι Ανασυρόμενες πόρτες είναι ιδανικές για κτίρια βιομηχανιών με περιορισμένο χώρο γύρω από το άνοιγμα της πόρτας.
Οι πόρτες ανοίγουν κάθετα και ακινητοποιούνται κάτω από την οροφή προσφέροντας άνεση στον χώρο και ελεύθερη είσοδο χωρίς κινδύνους ατυχημάτων.

FD2050P-1-350x200

Οι Πτυσσόμενες βιομηχανικές πόρτες προορίζονται για κατασκευές με περιορισμένο χώρο γύρω από το άνοιγμα της πόρτας. Ελαχιστοποιούν το χώρο οροφής που απαιτείτε στο εσωτερικό του κτιρίου για την εγκατάσταση τους. Η όλη διαδικασία ανοίγματος είναι ορατή, καθιστώντας πιο ασφαλή τα περάσματα προσφέροντας ευκρινέστερο περιβάλλον.

idservice-taxiporta-minirapid-1-350x200

Απαιτείτε ταχύτητα στην διέλευση προσωπικού και γρήγορη μεταφορά υλικών και μέσων και παράλληλα μη ενεργοβόρες λύσεις; Μην αφήνετε μια πόρτα να αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας. Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε μια ταχυκίνητη πόρτα για τις ανάγκες σας.