Συντηρήσεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης σας μέσα από επισταμένους ελέγχους του εξοπλισμού σας.

 

Σκοπός μας να είστε πλήρως ενημερωμένοι, επισημαίνοντάς σας τα προβλήματα που τυχόν θα δημιουργηθούν στην περίπτωση ελλιπούς συντήρησης στις ράμπες και στις πόρτες σας.

Ετήσιος λεπτομερής έλεγχος

  1. Ο πρώτος λόγος που πρέπει να γίνεται ετήσιος λεπτομερής έλεγχος είναι για να αποφεύγονται οι εκτεταμένες φθορές στα υλικά. Οι φθορές αυτές μπορεί να επιφέρουν μεγάλες ζημιές που οδηγούν σε αυξημένο κόστος αποκατάστασης και επισκευής ή απαιτούν ακόμα και την πλήρη αντικατάσταση των υλικών.
  2. Ένας δεύτερος και εξίσου βασικός λόγος της προληπτικής συντήρησης είναι η αποφυγή ατυχημάτων που διατρέχουν τα άτομα που χειρίζονται τον εξοπλισμό. Μια βαριά κακοσυντηρημένη πόρτα μπορεί να γίνει επικίνδυνη αν κλείσει απότομα και τραυματίσει το προσωπικό σας ή καταστρέψει μηχανήματα και υλικά.
  3. Τέλος, ο τρίτος λόγος είναι ότι με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε την αδιάκοπη λειτουργία στην αλυσίδα παραγωγής και την ομαλή ροή των εμπορευμάτων.

 

Για την καλύτερη συντήρηση του εξοπλισμού σας, στην IDS σάς παρέχουμε πλήρη υποστήριξη με συμβόλαια συντήρησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας αποφεύγοντας κάθε περιττή δαπάνη.