Συντηρήσεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης σας μέσα από επισταμένους ελέγχους των βιομηχανικών λύσεων, που έχετε επιλέξει.

 

Σκοπός μας να είστε πλήρως ενημερωμένοι, επισημαίνοντας σας τα προβλήματα που τυχόν θα δημιουργηθούν στην περίπτωση ελλιπούς συντήρησης στις ράμπες και στις πόρτες σας.

Ετήσιος λεπτομερής έλεγχος

  1. Ο πρώτος λόγος που θα πρέπει να γίνεται λεπτομερής ετήσιος έλεγχος είναι για να αποφεύγονται οι εκτεταμένες φθορές στα υλικά με αποτέλεσμα τις μεγάλες ζημιές και το αυξημένο κόστος αποκατάστασης ή επισκευής που πολλές φορές μπορεί να απαιτεί και πλήρη αντικατάσταση.
  2. Ο δεύτερος λόγος είναι η πιθανή διακοπή στην αλυσίδα παραγωγής και της ομαλής ροής των εμπορευμάτων. Ήταν πολλές οι φορές που κληθήκαμε εναγωνίως να αποκαταστήσουμε βλάβες σε επιχειρήσεις που εξαιτίας κακής συντήρησης και μιας “πεσμένης” πόρτας ή ενός καμένου ανιχνευτή κίνησης ή πίνακα ελέγχου μείναν “εκτός” για πολλές ώρες.
  3. Ο τρίτος και σημαντικότερος λόγος είναι ο κίνδυνος που διατρέχουν τόσο τα άτομα που χειρίζονται τους μηχανισμούς όσο και τα προϊόντα που χειρίζεστε. Μια βαριά κακο-συντηρημένη πόρτα μπορεί να γίνει επικίνδυνη αν κλείσει απότομα και τραυματίσει το προσωπικό σας ή καταστρέψει μηχανήματα και υλικά  Επίσης η ζημία που μπορεί να προκαλέσει μια κατεστραμμένη πόρτα ενός ψυκτικού θαλάμου στα αποθηκευμένα τρόφιμα είναι μη αναστρέψιμη.

 

Για την καλύτερη συντήρηση η εταιρεία μας παρέχει πλήρη υποστήριξη στους πελάτες της με συμβόλαια συντήρησης, εξασφαλίζοντας έτσι την σωστή λειτουργία των πορτών και των ραμπών σας αποφεύγοντας κάθε περιττό έξοδο και ατύχημα.