Ηλεκτρονικοί τάκοι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΑΚΟΙ

Ηλεκτρονικοί τάκοι Assa Abloy για πρόσθετη ασφάλεια

 

Οι ηλεκτρονικοί τάκοι προσφέρουν πρόσθετη ασφάλεια στις ράμπες κατά τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης. Μόνο όταν ο τάκος έχει τοποθετηθεί στον τροχό, ασφαλίζοντας έτσι το όχημα, ο χειρισμός της ράμπας φόρτωσης “ξεκλειδώνει” και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, αν συνδεθεί με φωτεινούς σηματοδότες ανάβει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες.

 

Μόλις ο τάκος αφαιρεθεί, οι αισθητήρες υπερύθρων μεταφέρουν την πληροφορία στη ράμπα φόρτωσης. Αν πάνω στην πλατφόρμα δεν υπάρχει φορτίο, π.χ. προϊόντα, περονοφόρα, εργαζόμενοι, η ράμπα επιστρέφει στην αρχική της θέση. Αν πάνω στην πλατφόρμα υπάρχει φορτίο, ενεργοποιείται ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης που κλειδώνει τη ράμπα μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

 

Το πλεονέκτημα αυτής της δικλείδας είναι η πρόληψη των ατυχημάτων τόσο στις ράμπες φόρτωσης όσο και στα φορτηγά που προκαλούνται από ανεπιθύμητες αναχωρήσεις των οχημάτων.